Multicast achter ClearOS Firewall

Door ik222 op maandag 6 september 2010 21:47 - Reacties (3)
Categorie: Technisch, Views: 8.941

Hieronder een handleiding over hoe je multicast streams (die gebruikt worden voor bijvoorbeeld IPTV) kan bekijken achter een router die draait op ClearOS. Hiervoor gaan we udpxy gebruiken, dat is een een stukje software wat udp multicast streams omzet naar unicast streams die je kunt bekijken op je normale netwerk.

Stap 1: Installeer ClearOS
Dit ga ik hier verder niet bespreken. Alle informatie over het installeren van dit OS en de basisconfiguratie ervan kun je vinden op http://www.clearfoundation.com/Software/overview.html

Hieronder ga ik er vanuit dat je een basisinstallatie hebt draaien en deze geconfigureerd hebt als gateway voor je netwerk.

Stap 2:Verbinding maken met de CLI van ClearOS
Om de benodigde wijzigingen aan te brengen moeten we eerst verbinding maken met de CLI (=Command Line Interface) van ClearOS. Dit kan standaard al via SSH, hiervoor kun je bijvoorbeeld gebruik maken van Putty. Dus download en open putty en verbind daarmee naar het ip adres van je ClearOS gateway, uiteraard kun je eventueel ook een andere SSH client gebruiken. Het IP adres van je gateway is hetzelfde adres als waarmee je in de webinterface kan komen. Zodra de verbinding tot stand is gebracht wordt gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersnaam is 'root' en het wachtwoord is het wachtwoord wat je tijdens de installtie hebt ingevuld en wat je ook gebruikt voor de webinterface.

Stap 3: Benodigdheden installeren
Om dadelijk udpxy te kunnen installeren moeten we eerst twee tootljes installeren die standaard nog niet in ClearOS zitten. Dat zijn 'make' en 'gcc' welke je als volgt kun installeren:


code:
1
yum install make


en

code:
1
yum install gccVoor beide wordt nog even een bevestiging gevraag waar je 'y' moet typen en de rest gaat vanzelf.

Stap 4: Udpxy installeren
Om Udpxy te installeren en vervolgens te zorgen dat deze telkens automatisch start moet je achtereenvolgens de volgende commando's uitvoeren:

IGMP configuratie op netwerkinterface aanpassen

code:
1
echo 'sysctl -w net.ipv4.conf.eth0.force_igmp_version=2'>>/etc/rc.d/rc.local


Udpxy downloaden

code:
1
wget http://sunet.dl.sourceforge.net/project/udpxy/udpxy/Chipmunk-1.0/udpxy.1.0-Chipmunk-16.tgz


Udpxy uitpakken

code:
1
tar -xvf udpxy.1.0-Chipmunk-16.tgz


Naar de juiste map gaan

code:
1
cd udpxy-1.0-Chipmunk-16


Compileren

code:
1
make


Udpxy naar de sbin map kopieren

code:
1
cp udpxy /sbin/


Zorg dat udpxy start tijdens het opstarten van ClearOS

code:
1
echo 'udpxy -p 7000 -a eth1 -m eth0' >>/etc/rc.d/rc.localNu is udpxy in principe geinstalleerd.

Stap 5:Firewall aanpassen
Om IGMP te accepteren moeten we nog een aapassing in de firewall doorvoeren welke ook telkens gedaan wordt bij opnieuw opstarten. Hiervoor voer je de volgende regel code uit:

code:
1
echo 'iptables -A INPUT -d 224.0.0.0/240.0.0.0 -j ACCEPT'>>/etc/rc.d/rc.firewall.local


De configuratie is nu klaar, om te zorgen dat alles goed gaat draaien is het handig om even ClearOS te rebooten. Dit doe je eenvouding met het reboot commando:

code:
1
rebootWanneer de reboot voltooid is en zou je in principe de udpxy status moeten kunnen bekijken via http://gateway_ip:7000/status. Waarin je gateway ip uiteraard vervangt voor je eigen gateway ip. Als je die pagina kan zien is de installtie geslaagd, zo niet dan heb je ergens wat fout gedaan.

Stap 6: Multicast streams openen
De proxy draait nu, tijd om de stream te openen wat bijvoorbeeld kan met VLC. Wat wel belangrijk is om te weten is dat je de URL van de streams aan moet passen en wel op de volgende manier: Je vervangt 'udp://@' voor 'http://gateway_ip/udp/' waar je gateway_ip uiteraard weer vervangt voor je eigen gateway ip. Dus bijvoorbeeld:
Stream url

code:
1
udp://@224.1.3.3:12114wordt

code:
1
http://gateway_ip:7000/udp/224.1.3.3:12114Als het goed is kun je nu kijken, veel plezier!